การติดตั้งเครือข่ายในบ้าน/ไร้สาย

การติดตั้งเครือข่ายตามบ้านเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในช่วงระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันมีการเพิ่มขึ้นของครือข่ายตามบ้านจำนวนที่มากขึ้นตามไปด้วย

คุณอาจจะมีปัญหาด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ปัญหาที่เกิดจาก router และปัญหากับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ของคุณหรือแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คอมทูยู มีช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย และเราจะทำให้คุณกลับไปใช้บริการเชื่อมต่อออนไลน์อีกครั้งก่อนที่คุณจะรู้ตัวเสียอีก

การติดตั้งเครือข่ายไร้สายภายในบ้าน

แค่ได้คอมพิวเตอร์ใหม่นะหรือ ถึงกับต้องย้ายบ้านเลยใช่ไหม?

ให้เราติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ แก้ไขปัญหาเครือข่ายไร้สายและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย เราไม่เพียงแต่จะติดตั้งเครือข่ายให้คุณ แต่เรายังจะสามารถให้ Wi-Fi Router และสายเคเบิลเครือข่ายแก่คุณด้วย

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: ประมาณ 2 ชั่วโมงในสถานที่
ค่าบริการมาตรฐาน: 1,500 บาท

การซ่อมการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

“ฉันเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้” คือประโยคที่เราได้ยินในสายโทรศัพท์บ่อยที่สุดที่ คอมทูยู และเราช่วยให้ลูกค้ากลับไปใช้บริการออนไลน์หลายต่อหลายครั้งในทุกๆวัน ถ้าอินเตอร์เน็ตของคุณไม่ทำงาน คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้หรือการเชื่อมต่อเสียหาย คอมทูยู สามารถแก้ไขการเชื่อมต่อเครือข่ายให้คุณ หรือ ทำงานกับ ISP เพื่อทำให้คุณกลับไปออนไลน์ได้อีกครั้ง

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: ประมาณ 2 ชั่วโมงในสถานที่
ค่าบริการมาตรฐาน: 1,200 บาท

การซ่อมแซมเครือข่าย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุของปัญหาที่พบมากที่สุดและจำเป็นต้องมีทักษะความสามารถเฉพาะเพื่อวิเคราะห์และซ่อมแซมเครือข่าย ถ้าคุณมีปัญหากับเครือข่ายที่มีอยู่ หรืออาจจะแค่ต้องการเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์มือถือ ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายที่มีความสามารถของเราคือผู้ที่คุณควรโทรหา

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: ประมาณ 2 ชั่วโมงในสถานที่
ค่าบริการมาตรฐาน: 1,200 บาท

Wi-Fi Security Sweep

ใครก็ตามที่อยู่ในบริเวณใกล้กับคุณเพียงพอที่จะใช้เครือข่าย Wi-Fi ของคุณ และสิ่งที่คนเหล่านั้นทำขึ้นอยู่กับว่าความปลอดภัยของ Wi-Fi ของคุณดีแค่ไหน ช่างเทคนิคของเราจะตรวจสอบความปลอดภัยในเครือข่ายของคุณ ตรวจดูว่า ผู้บุกรุกเครือข่ายของคุณจะมองเห็นอะไรในคอมพิวเตอร์ของคุณ และดูว่ามีใครกำลังขโมยใช้ Wi-Fi ของคุณหรือไม่

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: ประมาณ 1 ชั่วโมงในสถานที่
ค่าบริการมาตรฐาน: 1,000 บาท

Visit Microsoft website Visit IBM website Visit Conpaq website Visit Acer website Visit HP website Visit Apple website