การอัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์

ยกระดับคอมพิวเตอร์ของคุณและทำให้มันทำงานได้ราบรื่นมากกว่าเดิม

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

เพิ่มขอบเขตการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปจนถึงยังการติดตั้ง PC ในบ้าน ด้วยบริการติดตั้งฮาร์ดแวร์นี้ เราจะติดตั้งส่วนประกอบ PC ภายในหรือ ภายนอก เช่น กราฟฟิคการ์ด ฮาร์ดไดร์ ออพติเคิลไดร์ฟ MP3 player เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน และทำการคอนฟิคระบบเพื่อความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้น

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: 1 ถึง 2 ชั่วโมง

  • ค่าบริการมาตรฐาน: 1,500 บาทที่บ้านคุณ
  • ค่าบริการมาตรฐาน: 800 บาทหากนำมาส่งซ่อมที่สำนักงานของเรา (กรณีไม่นำมาส่งเอง ค่าบริการนำส่งที่สำนักงานอีก 200 บาท)

การติดตั้งหน่วยความจำ

เพิ่มประสบการณ์ให้กับ PC หรือ Mac ได้โดยการเพิ่มหน่วยความจำให้คอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการบริการนี้ เราจะติดตั้งหน่วยความจำภายเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ laptop หรือ desktop ของคุณ ค่าบริการไม่รวมค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: 1 ถึง 2 ชั่วโมง

  • ค่าบริการมาตรฐาน: 1,500 บาทบริการที่บ้านคุณ
  • ค่าบริการมาตรฐาน: 800 บาทบริการที่สำนักงานของเรา (กรณีไม่นำมาส่งเอง ค่าบริการนำส่งที่สำนักงานอีก 200 บาท)

MAC และ PC คอมพิวเตอร์ บางรุ่นอาจจะทำให้หมดสิทธิ์ในการรับประกันหากทำการติดตั้ง RAM หรือในกรณีที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

Visit Microsoft website Visit IBM website Visit Conpaq website Visit Acer website Visit HP website Visit Apple website