การซ่อมคอมพิวเตอร์

ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณป่วย คอมทูยู จะส่งช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ไปยังบ้านหรือสำนักงานของคุณเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปใช้งานได้อีก ถ้าเราไม่สามารถซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ได้ เราจะทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการรับประกันสินค้าในนามของคุณ

การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์

หากปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ปรากฏชัดเจนมาก สิ่งแรกที่จำเป็นต้องทำคือเพื่อจัดการกับสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาในทีแรก หลังจากการวินิจฉัยแล้ว คุณจะได้รับการซ่อมแซมเพิ่มเติมเพื่อสำรองข้อมูลและการทำงาน คุณอาจจะจำเป็นต้องซ่อมฮาร์ดแวร์ (ด้านล่าง) หรือบางทีต้องมีการสร้างระบบใหม่ หรือการกู้ข้อมูล
,0
เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: ประมาณ 30 นาทีในสถานที่
ค่าบริการมาตรฐาน: 1500 บาท

การซ่อมแซมฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเข้าด้วยกันรวมเป็นคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นฮาร์ดแวร์ต่างๆก็สามารถเกิดความเสียหายขึ้นได้ เช่นการแตกร้าว การอุดตันของฝุ่นผง และการเสื่อมสภาพตามอายุไข เป็นต้น ช่างของ คอมทูยู ยินดีที่ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านถึงสถานที่ แล้วนำกลับมาจัดการปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: ประมาณ 1 ชั่วโมงในสถานที่, ประมาณ 1 สัปดาห์ที่บริษัทของเรา
ค่าบริการมาตรฐาน: 1,500 บาท ไม่รวมค่าฮาร์ดแวร์

การรีคอนฟิคกูเรชั่นระบบ

ถ้าปัญหาของคุณไม่ใช่เพราะฮาร์ดแวร์แต่ไม่รุนแรงเพียงพอที่จะรับประกันว่าระบบจะปรับปรุงใหม่ การรีคอนฟิคกูเรชั่นระบบอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี นี่อาจจะครอบคลุมไปถึงการติดตั้งไดร์เวอร์ การซ่อมแซมรีจีสเตอร์ หรือ การกู้คืนจากสถานการณ์ไม่มีการบู้ท

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: ใช้เวลาราวๆ 2 ชั่วโมงในสถานที่
ค่าบริการมาตรฐาน: : 1,500 บาท บวกค่าลิขสิทธิ์สำหรับซอฟท์แวร์ที่ต้องการ

การสำรองข้อมูลทางเลือก

จากตัวเลือกของคุณ ช่างเทคนิคของเราจะสามารถใช้การสำรองระบบของคุณอย่างเต็มที่ก่อนเริ่มต้นการซ่อมแซม ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าการซ่อมแซมไม่ประสบผลสำเร็จ ระบบของคุณอาจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสภาวะที่เหมือนเดิมก่อนการเริ่มต้นซ่อมแซม

เนื่องจากการสำรองไดร์ฟขนาดใหญ่ใช้เวลามาก กว่าจะทำเสร็จ กรุณาพิจารณาว่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้บริการอยู่ที่ศูนย์กลางการบริการถ้าคุณมีความจุมากกว่า 80GB ขึ้นไป

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: ใช้เวลาถึง 1 นาทีต่อกิ๊กกะไบท์
ค่าบริการมาตรฐาน: ในสถานที่: 5 บาทต่อกิ๊กกะไบท์, นอกสถานที่: 1,500 บาท

การแก้ไขไวรัสและมัลแวร์

การมีไวรัสไม่ใช่เรื่องผิดปกติต่อปัญหาคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป และคุณควรเริ่มต้นวินิจฉัย (ด้านบน) เพื่อกำหนดการกระทำการแก้ไขที่ดีที่สุด

Visit Microsoft website Visit IBM website Visit Conpaq website Visit Acer website Visit HP website Visit Apple website