การตรวจสอบคอมพิวเตอร์/Laptop

ยกระดับเครือข่ายของคุณ และทำให้เครือข่ายทำงานอย่างราบเรียบและปลอดภัย

คอมพิวเตอร์จะสามารถใช้งานได้ไปตลอด และเราจำเป็นต้องให้ความสนใจเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของคอมพิวเตอร์จะราบรื่น คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบำรุงรักษา และดูแลอย่างดีควรมีความเร็ว มีเสถียรภาพ และง่ายต่อการใช้งาน ตลอดมาถ้าคุณไม่เคยสนใจในเครื่องจักรชิ้นนี้เลย มันคงจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานช้า คอมพิวเตอร์ของคุณมักจะเสียหาย และ PC ของคุณจะทำงานอย่างไม่น่าพอใจ

ช่างเทคนิคของ คอมทูยู จะปฏิบัติดังนี้::

  • ตรวจสอบการทำงานตามปกติของเครื่องเพื่อดูเสถียรภาพ malware และการประมวลผลอันเป็นเลิศ
  • ตรวจสอบไดร์เวอร์ของฮาร์ดแวร์ว่ามีการอัพเดทไหม และเครื่องจักรจะทำงานโดยราบรื่นหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของคุณและซอฟท์แวร์อื่นๆมีการอัพเดทล่าสุดและมีการใช้ security patches เพื่อความปลอดภัยหรือไม่
  • ทำการยกเลิกการติดตั้ง ซอฟท์แวร์ที่ไม่ได้ใช้งาน
  • นำโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกไป
  • แนะนำให้อัพเกรดฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์
  • ปัดฝุ่นออกไปจากเคสคอมพิวเตอร์และพัดลมเพื่อให้แน่ใจต่อความมั่นคงและอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์

เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่: ประมาณ 1 ชั่วโมง ในสถานที่
ค่าบริการมาตรฐาน: 1,000 บาท

Visit Microsoft website Visit IBM website Visit Conpaq website Visit Acer website Visit HP website Visit Apple website